Tider vårterminen 2024

7 mars, 2024 av ME

Spårare och Upptäckare (8-12 år)

Tid: Varannan tisdag 18:00-19:30
Plats: Kårlokalen eller annan överenskommen plats
Ledare: Julia Styrud, Margareta Larsson & Mathias Larsson

Äventyrare och Utmanare (13-18 år)

Tid: Torsdagar 18:30-20:00
Plats: Kårlokalen
Ledare: Petra Eriksson & Lars Jonasson