Under årens lopp har kåren anskaffat en rad båtar, som finns att beskåda under båtar. Flottan uppgår för närvarande till 11 båtar. Om ni har tur kan ni på somrarna se några av dem på Holmen, kårens Fyrstyga på Sätersholmarna. Annars kan de finnas i båtskjulen eller i KSS-småbåtshamn.

Vår scoutlokal är en källarlokal på Orrholmen. Här hålls avdelningsmöten, styrelsemöten och alla andra möten.

Visste du att Karlstads Sjöscoutkår i grunden varit en avdelning inom Karlstads Scoutkår. Men efter en delning, grundade Stig Andersson dagens Karlstads Sjöscoutkår. I dag är Stig Andersson kårens hedersmedlem. Kom in och läs mer om vår spännande historia…