Karlstads Sjöscoutkår bildades den 22 mars 1959 vid en högtidlig ceremoni i Karlstads Domkyrka. Det hade funnits en sjöscoutavdelning i Karlstad tidigare men den tillhörde Karlstads Scoutkår. Tanken att starta en egen kår började ta form under 1958, detta stämde också väl överens med tankarna inom Svenska Scoutförbundet, som den gången ansåg att det skulle bildas nya kårer, s k stadsdelskårer. I Karlstad blev det 5 kårer varav Karlstads Sjöscoutkår var den ena och hade hela staden som upptagningsområde. Från starten fanns endast pojkar i kåren men 1962 lyckades man få en kvinna som ledare för en flickavdelning. Den gången var det en förutsättning för att få starta en verksamhet för flickor. Så småningom slogs verksamheten ihop och avdelningarna ”fick vara blandade”. Under en period på 70-talet bedrevs också scouting för handikappade.

När kåren bildades bedrevs all avdelningsverksamhet i Tingvallaskolans lokaler på Drottninggatan. (Denna skola döptes senare till Södra skolan och är idag riven och ersatt med bostadshus). Patrullerna hade sina möten hemma hos varandra. Uthus, källarutrymmen och garage var helt OK den gången. Senare på året fick man hyra 2 rum på Kanikenäshöjden, i dessa lokaler bedrevs verksamhet för elitpatrull och utmanare medan övrig verksamhet fortsatte på Drottninggatan. Grannhuset på Kanikenäshöjden blev ledigt och dit flyttade verksamheten hösten 1962. Huset var till alla delar inte lämpligt för scoutverksamhet och ett idogt arbete, av utmanare och föräldrar, vidtog för att få huset i lämpligt skick för den verksamhet, som skulle bedrivas där. Varvet, som låg nedanför Kanikenäshöjden, skulle byggas ut och ”vårt” hus som låg närmast skulle rivas. Med facit i hand kan man konstatera att varvet är nedlagt, endast slipen återstår, och Kanikenäset är fortfarande den gröna dungen. Nästa och tillika dåvarande lokal blev den gamla Vågmästarbostaden, belägen på andra sidan kanalen från Kanikenäset räknat. Ett bra läge med hänsyn till segelbåtshamnen och våra båtar. Idag har vi flyttat till Orrholmen då gräsplättarna utanför beväxts med höghus.

De båtar med tillhörande material, som fanns i moderkåren, fick sjöscoutkåren överta. ”Flottan” kom från starten att bestå av tre Blekingsekor och en Stjärnbåt. Senare inköptes ytterligare en Stjärnbåt. Båtarnas namn; Tjo, Tjim, Tjabo, Tjalle och Tjatte. Från Rederi AB Svenska Lloyd fick kåren en gammal livbåt. Denna blev ett ypperligt depåfartyg eftersom dåtidens båtar var både små och öppna. Så småningom avyttrades livbåten och ersattes med ”Bam-Bam”, en bogserbåt i plåt, som tidigare varit verksam i en flottningsförening. En ny era hade ny kommit på båtfronten; PLASTBÅTEN. Året är 1969, efter många och långa diskussioner inköptes en Sea-Cat, nybyggd och levererad direkt från varvet. Senare införskaffades ytterligare en Sea-Cat och två Stortrissar, vårt båtbestånd hade moderniserats betydligt men fortfarande hade vi Bam-Bam som alltiallo båt. Det som var stort på 60-talet hade krympt på 70-talet. Båtarna blev större och man kunde byg- ga plastbåt själv. Så skedde, kåren byggde tre optimistjollar varav en lottades ut för att finansiera de andra två. Kåren hade under åren växt och hade många aktiva medlemmar. Kunde man tänka sig en ändå större båt som självbygge? Projekt Dixie-båt startades hösten 1976 och den 18 juli 1978 kom så den stora sjösättningsdagen. ”AKKA” guppade på vågorna. Premiärsegling till Arvika med hela flottan. Bam-Bam blev överflödig. Under årens lopp har kåren seglat både i öster- och västerled. Vi har bl a seglat ut genom Göta älv, runt södra Sverige och åter genom Göta kanal. Vår vänort i Norge, Moss, har fått besök och vi har även ”gjort” danska ostkusten. Seglingar till ostkusten, i samband med storläger, har förekommit ett flertal gånger. Idag består vår flotta av (se båtar).

Skrivet av: Karin (f d kassör)