Aktern

Sedan november 2003 har scoutkåren fått en ny scoutstuga, egentligen en scoutkällare. Aktern som vår nya lokal heter ligger på Tullhusgatan 27 på Orrholmen. Det finns alltså ingen sidolång historia som vi kan berätta. Däremot kan vi säga att det var ett långt sökande innan vi hittade lokalen i en tidningsannons. Egentligen var det en av båtfogdarna som hittade den, ringde och besökte den, och strax därpå så stod flyttkartongerna klara för transport mot Orrholmen, vårt nya hem.

 

Holmen

Sättersholmens f.d. fyr eller Långholmen. Läser man sjökortet heter samlingen öar Sätersholmarna varav Långholmen är den västligaste. Sätersholmens fyr uppfördes 1837 som ”vägledning till Karlstad och Skattkärr”. 1937 ansågs fyren obehövlig och drogs in. En ny farled och fyren Söökojan hade tagits i bruk. 1949 fick Karlstads scoutkår tillgång till den gamla fyrstugan och vid bildandet av Karlstads Sjöscoutkår fick vi överta stugorna på Holmen. Ön tillhör naturreservaten i Vänern. Holmen, kårens andningshål. Otaliga är de dagar och helger, som scouter tillbringat härute med segling, sol och bad för att inte tala om alla kvällar och nätter fyllda av historier, kaffedrickning och säkert en och annan spader. Öns läge är ju också fantastisk, skärgård mot norr medan hela Vänern breder ut sig åt söder. Den ladugårdsbyggnad, som tillhörde fyren, har blivit storkök. En underbar tillgång när det är läger. I utrustningen ingår både gasolspis och ett stort gasolkök. Läge: 59 18 N. 13 38 E.