Tillhörighetsmärken

 

Kårnamnsmärke

Sjöscoutmärke (Riksskeppsrådets märke)

Distriktsmärke

Kårmärke

Placering på skjortan