Kårlokal

Karlstads Sjöscoutkår
Tullhusgatan 27
652 27 Karlstad
Tel: se nedan
E-post: info@sjoscout.com
OBS! Post ställes inte till denna adress.

Post och telefon

Karin Olsson
Visterudsgatan 4
654 69 Karlstad