Scoutmärken

Tillhörighetsmärken

Karlstad Sjöscoutkår använder sig av följande tillhörighetsmärken.

     Karlstad Sjöscoutkårs kårmärke

Karlstad Sjöscoutkårs kårmärke
     Sjöscoutkårsmärke

Sjöscoutkårsmärke

Förbundsmärke (SSF) Mörkblå Scouter