I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout blir man när man är tio år.

alder-upptackare10-13 år. Upptäckare seglar i Monarker men även Sea-Cat. Man nosar på navigation och lär sig om rätt och vett på sjön.