I Scouterna är det äventyr från första dagen. Du blir Äventyrarscout när du blir tolv år. Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Äventyrare direkt.

alder-aventyrare13-16 år. Segling i Sea-Cat, navigering med inriktning på förarbevis. Äventyrarscouter får, när de har de kunskaper som krävs, låna kårens båtar och segla på egen hand på kortare dagsturer.